Eerste communie

Eerste communie … voor de eerste keer “volledig” mogen deel nemen aan de eucharistie.
Voor de eerste keer aan de tafel van Jezus zitten.
Een heel bijzonder moment waar heel erg naar toe geleefd wordt.
Jullie wensen jullie kind in te schrijven voor de eerste communie ?
Jullie zijn van harte welkom !
 
Meer dan ooit is “geloof” iets waar jullie in vrijheid voor kiezen; een keuze waar jullie best in het gezin even over nadenken. Geloven begint en wordt gevoed binnen het gezin.
We vinden het dan ook belangrijk om jullie als ouders actief te betrekken bij dit voorbereidingstraject en jullie te vragen om samen met jullie kind mee op weg te gaan.
Ondersteund door de parochie met opdrachtjes en instapvieringen en door de school.
 
Inschrijven
De inschrijvingen zijn afgesloten.
De agenda is online terug te vinden op de voorbereidingswebsite.

Wij vragen een kleine deelnameprijs van 15 euro voor het werkmateriaal. Gelieve dit te storten op BE05 8909 9412 8375 met mededeling EC + naam van uw kind

Voorbereiding
Per maand worden enkele inhoudelijke impulsen aangeboden. Dit verloopt via een website (zie knop "voorbereidingswebsite" hiernaast) en via instapvieringen.
 • Hierbij vragen we het engagement van jullie als ouders om samen met jullie kind de website te bezoeken en aan de slag te gaan met de opdrachtjes. Een kind heeft hierbij ondersteuning nodig. En ook voor jullie als gezin biedt het gelegenheid voor geloofsgesprek en -verdieping.
 • Daarnaast verwachten we jullie in de gezinsvieringen die specifiek bedoeld zijn om de kinderen te laten kennis maken met het vieren van de eucharistie.
We hechten dus veel waarde aan het samen in geloof op weg gaan als gezin.
Hierbij kunnen jullie niet alleen rekenen op de steun van de parochie maar ook van de school.
Ook in de klas zal aandacht besteed worden aan de thema’s die in het voorbereidingstraject aan bod komen en aan de voorbereiding op de eerste communieviering

Een beknopt overzicht van de activiteiten
KLik hier voor de gedetailleerde planning 
 • Elke maand een tegeltje op de website om als gezin mee aan de slag te gaan. 
 • Gezinsvieringen (zaterdag Waarschoot 17u30, zondag Lovendegem 9u en Zomergem 10u30
  in oktober, november, februari, maart
 • Eerste communietocht (van 14u tot 16u) : in november 
 • Kerstviering

De eerste communievieringen 2024
 
• Zondag 28/04  -  9u 
   kerk Zomergem
VBS St Martinus  -  GO BS De Zandloper Zomergem  -  VBS Twinkel Oostwinkel
• Zaterdag 04/05  - 13u
   kerk Waarschoot
VBS De Lieve Waarschoot  -   VBS Beke  -  GO BS De Notelaar Waarschoot
• Zondag 05/05  - 9u
   kerk Lovendegem
VBS De Bron Lovendegem  -  GBS Vinderhoute en Eeksken


  
Hartelijke groet, 
Pastoor Willy, de werkgroep eerste communie en de betrokken scholen
 
Een communicatie gemist ... 
Alle communicaties tijdens het voorbereidingstraject zijn terug te vinden op de EC-voorbereidingswebsite - tegel "Onze weg naar de EC"  (onderaan)

Contactpersonen
 • Lovendegem
  Zr. Claire Boelens
  0476 91 37 11 
  claire.boelens.zvl@telenet.be
 • Waarschoot
  Rita Heyde
  0495 90 88 39 
  ritaheyde@skynet.be
   
 • Algemeen & Zomergem
  Elfriede Maes
  0472 10 68 41
  eerstecommunie@parochieinlievegem.be

N.B.
 1. Om de eerste communie te mogen ontvangen, moet het kind gedoopt zijn. Ouders die hun kind nog niet eerder lieten dopen, kunnen zich ook aanmelden via het inschrijvingsformulier. Graag krijgen we nog een extra berichtje via eerstecommunie@parochieinlievegem.be. Wij zorgen dan voor een aangepaste doopvoorbereiding. De gezamenlijke doopviering zal wellicht plaats vinden tijdens de paasdagen.
 2. Kinderen die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. Gelieve ons dit ook zo snel mogelijk te laten weten via eerstecommunie@parochieinlievegem.be. We spreken dan verder af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde kunnen brengen.