Kinderen groeien niet meer vanzelfsprekend op in een gelovige omgeving. Toch zijn er ouders die hun kinderen hun eerste communie laten doen: ze vinden de eerste communie een vanzelfsprekend onderdeel in een opvoeding waarin evangelische waarden belangrijk zijn. Andere ouders en kinderen zien de eerste communie als iets wat op zichzelf staat en dat ze associëren met: feest, nieuwe kleren, lekker eten, geschenken... Stilstaan bij de reden van het feest verwaarlozen ze. Soms legt ook de voorbereiding op de parochie / de school teveel nadruk op het feest als afsluiting van een project en te weinig als start van een bewust leven als christen.
Ouders die eraan denken om hun kind, dat in het eerste leerjaar zit, zijn/haar eerste communie te laten doen, kunnen zich daartoe aanmelden door het onlineformulier in te vullen
Gelieve dit te doen vóór 31 oktober.

N.B.
  1. Ouders die hetzelfde willen, maar hun kind nog niet eerder lieten dopen, kunnen zich ook aanmelden via dat  formulier. Zij gelieven ons dat nog eens extra per mail te laten weten, via info@parochieinlievegem.be. Wij zorgen dan voor een aangepaste en gezamenlijke doopvoorbereiding voor de kinderen; we zullen hen wellicht samen dopen in de paasdagen.
  2. Kinderen die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. De ouders gelieven dan, ten laatste voor 31 oktober, met ons contact op te nemen via info@parochieinlievegem.be. We spreken dan wel af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde brengen.

    Definitieve inschrijving
    De aangemelde ouders zullen naderhand een uitnodiging ontvangen voor een infovergadering en een zogenaamde eerste-communietocht. Pas na en op basis van deze beide activiteiten kan u definitief voor de eerste communie inschrijven.
 
Voorbereidingstraject.
Ten vroegste in de advent in december starten we de ‘eerste-communiecatechese’. Deze zal onder meer bestaan uit een kennismakingsbezoek aan de kerk, en een paar ‘ingroei- of instapvieringen’ in de zondagsviering van de eigen kerk. Geleidelijk komen de kinderen zo mee vierend thuis in de zondagsviering.
De ervaring leert ons dat deze opgang naar de eerste-communieviering voor de kinderen pas echt zinvol is als deze gedragen wordt door drie partijen die goed samenwerken: de parochie, de ouders, en de school (of voor de gemeenschapsscholen de leerkracht r.-k. godsdienst).

We gaan er dan ook van uit dat ouders die, in opvolging van het doopsel, kiezen voor deze tweede stap van initiatie in het christelijk en kerkelijk leven, en hun kind daarvoor inschrijven, er ook voor gaan; en dat zij met hun communicant het traject, dat naar zinvol eerste communie vieren leidt, actief  willen mee-maken!
Welkom!