EEN WARME UITNODIGING AAN ALLE GELOVIGEN …
 
Door onze doop werden we allen kind van God, verbonden met Jezus Christus.
We zijn lid geworden van een nieuwe familie, de gemeenschap van christenen.

Gods Geest is in ons komen wonen.
 
Grote woorden met een diepe betekenis. Maar wat betekent dit eigenlijk voor “jou” ?
“Leven als gedoopten”, wat houdt dit in voor jou of zou dit kunnen inhouden ?
  
Graag nodigen wij je uit om de diepere betekenis van het doopsel “voor jou persoonlijk” te verkennen door mee op weg te gaan in het pastoraal project “Leven vanuit de doop”.
 

WAAROM
Pastoor Tony zegt het als volgt : tekst homilie
Filmpje van bisschop Lode  :  https://www.youtube.com/watch?v=bwmhr6_1lpI
 

HOE
  • Ga op weg met het tochtboekje dat verschillende inhoudelijke impulsen geeft voor persoonlijke bezinning en geloofsverdieping om zo in momenten van stilte en gebed Jezus te ontmoeten en ons door Hem te laten ontmoeten.
     
  • Neem deel aan één of meerdere momenten van ontmoeting en uitwisseling met tochtgenoten.
    Er worden 3 uitwisselingsmomenten voorzien. (zie programma onderaan)

     
VOOR WIE
Alle gelovigen – of men nu kerk-betrokken of christelijk geëngageerd is, thuis is in de Bijbel of helemaal niet – worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 
WANNEER en WAAR
Dit project start op 28 november 2021 in alle parochies van het bisdom Gent en loopt tot en met Pinksteren 2022.

De ontmoetingsmomenten gaan door na de eucharistieviering in de kerk van Waarschoot (om 18:15),  Lovendegem (om 09:45) en Zomergem (om 11:15) en duren ongeveer een uurtje.
 
 
PRAKTISCH
De tochtboekjes liggen ter beschikking in de kerken van Waarschoot, Lovendegem en Zomergem.
De tochtboekjes liggen ook ter beschikking op het secretariaat van de parochie : Dekenijstraat 10 – Zomergem en kunnen daar opgehaald worden op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9u en 11u.
 
Is het niet mogelijk om op deze momenten een boekje op te halen, dan kan men er een aanvragen via het online formulier https://forms.gle/d5dVHcDvtty3PhscA
of stuur je een mailtje naar info@parochieinlievegem.be
of bel je naar het secretariaat van de parochie : 09 372 79 00
(op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9u en 11u)


PROGRAMMA DOOPPROJECT IN DE H. MAARTENPAROCHIE
In de H. Maartenparochie worden volgende momenten van ontmoeting georganiseerd. 


Weekend 27/11 en 28/11     Start van het doopproject
                                                         Vanuit de homilie worden we uitgenodigd om de komende periode ons
                                                         te bezinnen op onze doop; om van daaruit ons gezonden te weten
 
 
Weekend 08/01 en 09/01      “We mogen ons geliefd weten door God”
                                                         Bezinning en uitwisseling in kleine groepjes
                                                         We worden uitgenodigd om met tochtgenoten te reflecteren over een
                                                         stukje evangelietekst en het icoon uit ons tochtboekje om vandaaruit 
                                                         ons verbonden te weten met Jezus en God.
 
Weekend 22/01 tot 23/01     “We zijn allen één in de doop”
                                                         Bezinning en uitwisseling in kleine groepjes
                                                         We worden uitgenodigd aan de hand van enkele citaten uit de Bijbel om
                                                         dieper in te gaan op de betekenis van de doop als overgang van oud
                                                         naar nieuw leven, als grond voor een gemeenschap van gelijken, als
                                                         Gods Geest die in ons werkzaam komt.
 
Weekend 26/03 tot 27/03     “In de doop wordt ons het Licht geschonken”
                                                          Bezinning en uitwisseling in kleine groepjes
                                                         We worden uitgenodigd om met tochtgenoten te reflecteren over een
                                                         stukje evangelietekst en het icoon uit ons tochtboekje
 
 
Zaterdag 16/04/2022               Paaswake  en  Pasen
Zondag 17/04/2022                  Binnen de dynamiek van Pasen keren we ons af van kwaad en duisternis
                                                         en wenden we ons naar het goede, de liefde van God en het licht dat Hij
                                                         schenkt.
 
INSCHRIJVEN
Iedereen is van harte welkom op één, enkele of alle momenten.
 
We vragen om vooraf in te schrijven zodat we voldoende gespreksleiders kunnen voorzien.
Dit kan via het online inschrijfformulier https://forms.gle/d5dVHcDvtty3PhscA
of via mail : info@parochieinlievegem.be
of via het secretariaat van de parochie : 09 372 79 00, Dekenijstraat 10 – Zomergem
(op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9u en 11u)
 
  
Het project “Leven vanuit de doop” biedt ons een bijzondere kans om ons te herbronnen, om meer thuis te komen in het geloof en elkaar te ontmoeten als tochtgenoten in de opbouw van de Kerk.
 

BRON : Doopsel van Christus © Fresco orthodox parochie van de Heilige Apostel Andreas. Foto : J-P Vanhopplinus