Ziekenzalving

Wanneer je ziek bent of verzwakt, wanneer je een operatie moet ondergaan of een ingrijpende behandeling in het ziekenhuis,
of reeds een zekere leeftijd hebt bereikt, dan kan het zijn dat je het aanbod krijgt
om deel te nemen aan de gemeenschappelijke ziekenzalving…  Ook binnen Ziekenzorg op onze parochie krijg je deze kans.
Christenen geloven dat ziekte, pijn en lijden, ouderdom en sterven  niet het laatste woord hebben in een mensenleven.  Ook al voel je je soms ellendig, en valt het leven je zwaar, toch is er hoop… 
We geloven dat er hoop is op een nieuw en ander leven, het leven van de verrijzenis.  Die hoop vieren we elk jaar weer met Pasen : het toppunt van ons gelovig jaar !

Net zoals paaslelies elk jaar hoopgevende tekenen zijn van de nieuwe lente, 
zo mag de paasvreugde ook telkens opnieuw hoop en licht geven in ons leven.
 
Deze hoop wordt tastbaar uitgedrukt in een sacrament : de ziekenzalving.
Dit is een sacrament van troost, van nabijheid en kracht.  Gods nabijheid bij elke mens – op elk moment van je leven – wordt nog een beetje intenser.  God ziet elke mens graag, Hij laat je niet in de steek wanneer je ziek bent of op leeftijd.
 
Wat gebeurt er nu allemaal in zo’n ziekenzalving?
Eerst dragen we ons hele leven aan God op, met alle goede én minder goede momenten : met de hand op ons hart vragen we om vergeving en barmhartigheid.
Dan drukt de priester bescherming en nabijheid uit in een eenvoudig gebaar van handoplegging.
 
In de zalving met heilige olie belooft hij daarna Gods kracht en steun in moeilijke tijden.
Deze gebaren kunnen het vertrouwen in God versterken, en rust bieden.
De communie wordt uitgereikt als bron van kracht, als teken van verbondenheid met Christus.
 
Als je over dit alles meer uitleg wil, kan je terecht bij een medewerker van Ziekenzorg, of bij uw pastoor.

U kan steeds contact opnemen via ons formulier of met het secretariaat.