ICON

Aanmelden huwelijk

Nadat jullie bevestiging ontvingen voor deze aanmelding, maken jullie best zo vlug mogelijk een afspraak voor het intakegesprek bij één van de pastoors of bij de parochie-assistente. ( duur max 45 min. )
Daar wordt het huwelijksdossier gestart en het traject (met keuze mogelijkheden) om uw huwelijk voor te bereiden voorgesteld en besproken.

Indien er bijkomende vragen zijn kan je deze reeds stellen via contact.
Voor de parochiekernen Lovendegem en Vinderhoute bij pastoor Daniël Mollet  093727311 of daniel.mollet@belgacom.net.
Voor de parochiekernen WaarschootBeke, Ronsele, Oostwinkel en Zomergem bij pastoor Willy Haers 0499 170036 of bij Myriam Dejonghe parochie-assistente 0472 106841 of myriamdejonghe@scarlet.be

Meer info over het traject vinden jullie nu reeds in de folder: Huwelijkscatechese in Lievegem 2019-2020


 
Doopbevestiging
Indien u heeft aangegeven dat u nog niet gedoopt bent of gedoopt door Rent-a-Priest of ander rituelenbureau willen wij u informeren dat om deel te kunnen nemen aan de (eerste) communie (hier tijdens het huwelijk) het noodzakelijk is om via het doopsel opgenomen te zijn in de Katholieke Kerk.

Ouders die hetzelfde willen, maar hun kind nog niet eerder lieten dopen, kunnen zich ook aanmelden via het formulier op onderstaande website. Zij gelieven ons dat nog eens extra per mail te laten weten, via mail. Wij zorgen dan voor een aangepaste en gezamenlijke doopvoorbereiding voor de kinderen; we zullen hen wellicht samen dopen in de paasdagen.

Kinderen die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. De ouders gelieven dan, ten laatste voor 31 oktober, met ons contact op te nemen via parochielwz@gmail.com. We spreken dan wel af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde brengen.

Meer informatie kan je vinden op volgende pagina's
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/ik-wil-gedoopt-worden
https://www.kerknet.be/parochie-lovendegem-waarschoot-zomergem/artikel/doopcatechese

Het secretariaat is te bereiken in Zomergem
https://www.kerknet.be/parochie-lovendegemwaarschootzomergem/contact

Doopbevestiging
Indien u heeft aangegeven dat u nog niet gedoopt bent of gedoopt door Rent-a-Priest of ander rituelenbureau willen wij u informeren dat om deel te kunnen nemen aan de (eerste) communie (hier tijdens het huwelijk) het noodzakelijk is om via het doopsel opgenomen te zijn in de Katholieke Kerk.

Ouders die hetzelfde willen, maar hun kind nog niet eerder lieten dopen, kunnen zich ook aanmelden via het formulier op onderstaande website. Zij gelieven ons dat nog eens extra per mail te laten weten, via mail. Wij zorgen dan voor een aangepaste en gezamenlijke doopvoorbereiding voor de kinderen; we zullen hen wellicht samen dopen in de paasdagen.

Kinderen die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. De ouders gelieven dan, ten laatste voor 31 oktober, met ons contact op te nemen via parochielwz@gmail.com. We spreken dan wel af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde brengen.

Meer informatie kan je vinden op volgende pagina's
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/ik-wil-gedoopt-worden
https://www.kerknet.be/parochie-lovendegem-waarschoot-zomergem/artikel/doopcatechese

Het secretariaat is te bereiken in Zomergem
https://www.kerknet.be/parochie-lovendegemwaarschootzomergem/contact

Graag in de namiddag wegens eventuele uitvaartdienst(en) in de voormiddag!
Mensen uit Beke maken een keuze uit een van de kerken van Lievegem.
Keuze kerk
Trouwmoment

Foto's & Privacy
  • Wij houden ons aan De Privacywet van 8 december 1992 en de AVG/GDPR of zijn laatste wettelijke uitgave.
  • De gegevens die wij verzamelen op dit formulier zijn noodzakelijk voor de werking en de organisatie van de groepen.
  • Communicatie zal hoofdzakelijk per mail gebeuren.
  • Deze gegevens worden enkel intern gebruikt, met uitzondering van de naam die samen met foto's kan gebruikt worden op de site en de periodieke uitgave Kerk en Leven.
  • De gegevens kunnen ten alle tijde opgevraagd en aangepast worden - Ik heb een vraag
  • Meer kunt u ook vinden in onze privacy-verklaring