Het vormsel is het vieren van een persoonlijke keuze voor het christelijk geloof. Dit vraagt om de ondersteuning van de ouders, en van het hele gezin. Het traject naar het vormsel toe is het ideale moment om in het gezin te praten over het geloof, samen te bidden en nauwer kennis te maken met de werking van de H. Maartenparochie in Lievegem.
 

De registraties voor het vormsel zijn gesloten sinds 30/09/2022
Het traject is ondertussen gestart. Wij verwelkomen je bij de inschrijvingen volgend jaar.


Volgend jaar zal een nieuwe groep gedoopte jongeren het vormsel kunnen ontvangen in 2023
 

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij de verantwoordelijke
Bart Goossens
+32 473 73 24 60 (na 18u)
 vormsel@parochieinlievegem.be