ICON

Aanmelden Eerste Communie

Gelieve in te schrijven vóór 30 september 2023.

De planning voor de eerste communievieringen 2024 wordt zo snel mogelijk aangevuld
  • Vinderhoute -  Eeksken
  • Lovendegem
  • Waarschoot -  Beke
  • Zomergem
  • Voor de kinderen van Oostwinkel in de kerk van Zomergem
De kleine deelnameprijs van 15 euro is voor catechetisch materiaal. Gelieve dit te storten op
BE05 8909 9412 8375 met mededeling EC + naam van uw kind
 

Doopbevestiging
Indien u heeft aangegeven dat uw kind nog niet gedoopt is of gedoopt door Rent-a-Priest of ander rituelenbureau willen wij u informeren dat om deel te kunnen nemen aan de (eerste) communie het noodzakelijk is om via het doopsel opgenomen te zijn in de Katholieke Kerk.

Ouders die hetzelfde willen, maar hun kind nog niet eerder lieten dopen, kunnen zich ook aanmelden via het formulier op onderstaande website. Zij gelieven ons dat nog eens extra per mail te laten weten, via mail. Wij zorgen dan voor een aangepaste en gezamenlijke doopvoorbereiding voor de kinderen; we zullen hen wellicht samen dopen in de paasdagen.

Kinderen die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. De ouders gelieven dan, ten laatste voor 31 oktober, met ons contact op te nemen via info@parochieinlievegem.be. We spreken dan wel af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde brengen.

Meer informatie kan je vinden op volgende pagina's : Ik wil gedoopt worden en Doopcatechese


Het secretariaat is te bereiken in Zomergem

Foto's & Privacy
De door u opgegeven informatie wordt door de Heilige Maarten Parochie in Lievegem gebruikt voor de administratieve en eventuele financiële afhandeling van uw inschrijving.
Deze gegevens worden daartoe opgenomen in een database. Onze privacyverklaring vindt u via deze link.
Heeft u vragen over deze gegevensverwerking, dan kan u contact opnemen met het algemeen secretariaat te Zomergem.