Vormsel

In het sacrament van het vormsel krijgt de gedoopte een bijzondere kracht door de Heilige Geest, waardoor hij de kracht krijgt om in zijn leven te getuigen van Jezus Christus en naar zijn voorbeeld te leven. Concreet betekent dit: - getuigen: uitdragen van Jezus woord en daad Bijvoorbeeld: zich actief inzetten zodat de noden van mensen gelenigd kunnen worden. - aandacht hebben voor het gebed en het meevieren van sacramenten samen met andere gelovigen.
 
 
Volgend jaar ontvangt een nieuwe groep gedoopte jongeren, het vormsel is voorzien in de het weekend van Hemelvaart op 12 mei 2024
Dit is pas definitief - vermoedelijk begin maart - als de vormheren bekend zijn door het Bisdom.
 

     
Registratie voor het vormsel is afgelopen. 
   


Wil jullie kind zich laten vormen en deelnemen aan de voorbereidende vormselcatechese ?
Zo veel jaren geleden hebben jullie er voor gekozen om jullie kind te laten dopen en op te voeden in geloof.
Nu is het aan jullie kind zelf om te kiezen voor het christelijk geloof en dit te bevestigen door zich te laten vormen. 

Geen gemakkelijke keuze.
Voor de 11-jarigen stellen zich vragen als : ‘Wil ik verder groeien in geloof ? In vriendschap van en voor Jezus ?
En wil ik verder thuis komen in de levende gemeenschap van christenen ? In hun manieren van bidden en samen eucharistie vieren, en in activiteiten van dienstbaarheid ?
Zich voorbereiden op het vormsel als het vieren van een persoonlijke keuze voor het christelijk geloof, vraagt  dan ook om de ondersteuning van de ouders en van het hele gezin.
Het traject naar het vormsel toe is het ideale moment om in het gezin te praten over het geloof, samen te bidden en nauwer kennis te maken met de werking van de H. Maartenparochie in Lievegem.


Interesse? Schrijf je in vóór 30 september via het aanmeldingsformulier

Je kiest voor een vormselgroep : Lovendegem-Vinderhoute, Waarschoot-Beke of Zomergem-Ronsele-Oostwinkel.
 
De deelnameprijs is € 50 (*) via overschrijving op BE05 8909 9412 8375 met de vermelding die je vindt in de bevestigingsmail.
Dit bedrag mag geen belemmering zijn om deel te nemen aan de vormselvoorbereiding.
Vormt het bedrag voor u toch een drempel, neem dan gerust contact op met Elfriede Maes : vormsel@parochieinlievegem.be.

Indien het inschrijven niet lukt kan je contact opnemen met web@parochieinlievegem.be
 
Bijkomende informatie kan ook verkregen worden bij de verantwoordelijken : 
Bart Goossens 0473 73 24 60 of Elfriede Maes - 0472 10 68 41 
vormsel@parochieinlievegem.be

(*) Dit bedrag omvat verzekering, huur locaties, kopies en aankoop materiaal dat gebruikt wordt tijdens de verschillende activiteiten.
Gelieve rekening te houden dat wanneer het traject vroegtijdig gestopt wordt (na het afsluiten van de inschrijving) en bij de vraag tot terugstorten er steeds 5,00 EUR administratiekosten worden aangerekend.
Naargelang de periode zullen ook de reeds gemaakte werkingskosten in mindering gebracht worden.
  • Na de startdag - 5,00 EUR  (10,00 EUR in totaal)
  • Na de groepscatechese 3 - 35,00 EUR (40,00 EUR in totaal)
  • Nadien wordt er geen terugbetaling meer uitgevoerd