In het sacrament van het vormsel krijgt de gedoopte een bijzondere kracht door de Heilige Geest, waardoor hij de kracht krijgt om in zijn leven te getuigen van Jezus Christus en naar zijn voorbeeld te leven. Concreet betekent dit: - getuigen: uitdragen van Jezus woord en daad Bijvoorbeeld: zich actief inzetten zodat de noden van mensen gelenigd kunnen worden. - aandacht hebben voor het gebed en het meevieren van sacramenten samen met andere gelovigen.
Volgend jaar zal een nieuwe groep gedoopte jongeren het vormsel kunnen ontvangen in het weekend van 18 en 19 september 2021. We plannen alle vormselvieringen  om organisatorische en praktische redenen in de kerk van Waarschoot.

Denken jullie erover om jullie kind, in het verlengde van zijn doopsel, in te schrijven voor het vormsel en het daartoe ook te laten deelnemen aan de voorbereidende vormselcatechese?

Het gaat hier – anders dan bij een kinderdoop - om een keuze waar ook de vormselkandidaat zelf mag en zelfs hoort mee te kiezen.  Voor de 11-jarigen stellen zich vragen als ‘Wil ik verder groeien in geloof? In vriendschap van en voor Jezus? En wil ik verder thuis komen in de levende gemeenschap van christenen? In hun manieren van bidden en samen eucharistie vieren, en in activiteiten van dienstbaarheid?

Het vormsel als het vieren van een persoonlijke keuze voor het christelijk geloof vraagt om de ondersteuning van de ouders, en van het hele gezin. Het traject naar het vormsel toe is het ideale moment om in het gezin te praten over het geloof, samen te bidden en nauwer kennis te maken met de werking van de nieuwe H. Maartenparochie in Lievegem.

Interesse? Schrijf je in vóór 1 november.

De deelname prijs is € 50 via overschrijving op BE05 8909 9412 8375 Dit bedrag mag geen belemmering zijn om deel te nemen aan de vormselvoorbereiding. Je kiest ook voor een vormselgroep: Lovendegem, Waarschoot of Zomergem.
Indien het inschrijven niet lukt of het bedrag voor u een drempel vormt, neem gerust contact op met Myriam Dejonghe op het nummer 0472 106841.

Bijkomende informatie kan ook verkregen worden bij je lokale verantwoordelijke
Lovendegem-Vinderhoute: Katleen Van Lancker 09 328 02 62
Waarschoot:  Joke Potvliege 0479 809925
Zomergem-Beke-Ronsele-Oostwinkel: Leen De Vuyst 0478 501745  

Het eerste moment van het vormseltraject voor vormelingen en ouders gaat door in de kerk in Waarschoot op 16 of 19 november. We starten om 19.30 u – eindigen ten laatste om 21.00 u. Maak uw voorkeur bekend bij de inschrijving.