De registraties voor het vormsel zijn gesloten sinds 5/11/2021.
Het traject is ondertussen gestart. Wij verwelkomen je bij de inschrijvingen volgend jaar.
Volgend jaar zal een nieuwe groep gedoopte jongeren het vormsel kunnen ontvangen in het weekend van 28 en 29 mei 2022
De data en uren kunnen we pas definitief meedelen vermoedelijk begin maart als de vormheren bekend zijn door het Bisdom. 
Momenteel hebben we volgende planning (als de maatregelen gunstig zijn natuurlijk)

Vormsel 29/05/2022
09:00   Beke - Lovendegem – Vinderhoute – Waarschoot (Kerk Waarschoot)
11:00    Ronsele – Oostwinkel – Zomergem (Kerk Zomergem - kan nog veranderen)

Het vormsel als het vieren van een persoonlijke keuze voor het christelijk geloof vraagt om de ondersteuning van de ouders, en van het hele gezin. Het traject naar het vormsel toe is het ideale moment om in het gezin te praten over het geloof, samen te bidden en nauwer kennis te maken met de werking van de nieuwe H. Maartenparochie in Lievegem.

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij de verantwoordelijke
Bart Goossens
+32 473 73 24 60
 vormsel@parochieinlievegem.be