Vormsel

In het sacrament van het vormsel krijgt de gedoopte een bijzondere kracht door de Heilige Geest, waardoor hij de kracht krijgt om in zijn leven te getuigen van Jezus Christus en naar zijn voorbeeld te leven. Concreet betekent dit: - getuigen: uitdragen van Jezus woord en daad Bijvoorbeeld: zich actief inzetten zodat de noden van mensen gelenigd kunnen worden. - aandacht hebben voor het gebed en het meevieren van sacramenten samen met andere gelovigen.
Het vormsel 2025 is voorzien op 01 juni in de kerk van Waarschoot. 
De vormelingen worden ingedeeld in 2 groepen - afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 
 
   

     
Het voorbereidingstraject voor het vormsel start 19 oktober 2024.
Om alles te kunnen inplannen en verdelen in catechesegroepen worden de registraties afgesloten op 27 september 2024
   


Wil jullie kind zich laten vormen en deelnemen aan de voorbereidende vormselcatechese ?
Zo veel jaren geleden hebben jullie er voor gekozen om jullie kind te laten dopen en op te voeden in geloof.
Nu is het aan jullie kind zelf om te kiezen voor het christelijk geloof en dit te bevestigen door zich te laten vormen. 

Geen gemakkelijke keuze.
11-jarigen stellen zich vragen als :
  • Wil ik verder groeien in geloof, in vriendschap van en voor Jezus ?
  • Wil ik verder thuis komen in de levende gemeenschap van christenen, in het samen bidden en eucharistie vieren, in activiteiten van dienstbaarheid ?
Zich voorbereiden op het vormsel vraagt dan ook om de ondersteuning van de ouders en van het hele gezin.

Vormseltraject
Het traject naar het vormsel toe is het ideale moment om in het gezin te praten over het geloof, samen te bidden en nauwer kennis te maken met de werking van de H. Maartenparochie in Lievegem.
Dit is echter geen vrijblijvend traject. Dit vraagt enige inzet en engagement. Het is goed om de verschillende activiteiten nu alvast in te plannen in de agenda.
Zie hiervoor het overzicht online : Agenda vormsel 2024-25
 
Activiteiten met deze aanduiding zijn essentiële stappen tot de volledig voorbereiding naar het vormsel.
Wij verwachten dat de vormelingen (soms met ouders) hierop steeds aanwezig zijn.
Overmacht kan altijd en dient (bij voorkeur per mail) gemeld te worden.
Activiteiten met deze aanduiding zijn bijkomende activiteiten als verdieping of deelname aan de parochiegemeenschap.
Wij verwachten dat de vormeling (met ouders naargelang de activiteit) minstens aan enkele van deze activiteiten deelneemt
Activiteiten met deze aanduiding zijn optionele activiteiten, maar sterk aangeraden.
  Indien we doorheen het traject vaststellen dat er weinig of geen deelname is aan de activiteiten, dan kan men niet deelnemen aan het vormsel. Bij elke activiteit worden de aanwezigheden genoteerd. 

Registratie
Registratie Vormsel 2025

Deelnameprijs
De deelnameprijs is € 50 (*) via overschrijving op BE05 8909 9412 8375 met de vermelding die je vindt in het overzicht na de registratie.
Dit bedrag mag geen belemmering zijn om deel te nemen aan de vormselvoorbereiding. Vormt het bedrag voor u toch een drempel, neem dan gerust contact op met Elfriede Maes : vormsel@parochieinlievegem.be.
Indien het inschrijven niet lukt kan je contact opnemen met web@parochieinlievegem.be

Na de knooppuntentocht wordt geen inschrijvingsbijdrage meer teruggestort bij een vroegtijdig stopzetten van het traject. 

(*) Dit bedrag omvat verzekering, huur locaties, kopies en aankoop materiaal dat gebruikt wordt tijdens de verschillende activiteiten, foto's van de vormselviering.

Contact of vragen?
Bijkomende informatie kan ook verkregen worden bij de verantwoordelijken : 
Bart Goossens 0473 73 24 60 of Elfriede Maes 0472 10 68 41 
Algemeen mailadres : vormsel@parochieinlievegem.be