Aanmelden kandidaat-vormeling

Gelieve alle tabbladen te willen overlopen en zoveel mogelijk gegevens in te vullen

Registratie nieuwe kandidaat vormeling loading
Bij het invullen van voornaam en naam gelieve rekening te houden met hoofdletters. Deze worden doorheen het complete traject gebruikt.
Klik op "foto vormeling" om een foto op te laden (niet verplicht - maar wel handig) - Max. 5MB


Doopbevestiging

Indien u heeft aangegeven dat de kandidaat vormeling nog niet gedoopt is of gedoopt door Rent-a-Priest of ander rituelenbureau willen wij u informeren dat om deel te kunnen nemen aan de (eerste) communie (hier tijdens het vormsel) het noodzakelijk is om via het doopsel opgenomen te zijn in de Katholieke Kerk.

Ouders die hetzelfde willen, maar hun kind nog niet eerder lieten dopen, kunnen zich ook aanmelden via het formulier op onderstaande website. Zij gelieven ons dat nog eens extra per mail te laten weten, via mail. Wij zorgen dan voor een aangepaste en gezamenlijke doopvoorbereiding voor de kinderen; we zullen hen wellicht samen dopen in de paasdagen.

Kinderen die ooit door een rituelenbureau zoals Rent-a-Priest gedoopt werden, kunnen het tweede kerkelijk initiatiesacrament pas ontvangen nadat dit doopsel geregulariseerd is. De ouders gelieven dan, ten laatste voor 31 oktober, met ons contact op te nemen via info@parochieinlievegem.be. We spreken dan wel af hoe we dit administratief en pastoraal op een bescheiden wijze in orde brengen.

Meer informatie kan je vinden op volgende pagina's
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/ik-wil-gedoopt-worden
https://www.kerknet.be/parochie-lovendegem-waarschoot-zomergem/artikel/doopcatechese

Het secretariaat is te bereiken in Zomergem
https://www.kerknet.be/parochie-lovendegemwaarschootzomergem/contact

Zie trouwboekje voor meer informatie

Hoofdverblijf
Tweede verblijf

Hoe ouders / voogd / ... toevoegen?

Dit kan door naast het veld op de '+' te klikken. De relatie is noodzakelijk om de juiste plaats te kunnen toewijzen.
Een rij te veel aangemaakt dan kan deze verwijderd worden via de rode knop op desbetreffende rij. 
Volledige naam

Eerst voornaam en naam (geen tussennamen)

GSM/Telefoon Nummer waar je het eenvoudigst op te bereiken bent
Email Mailadres
Relatie

Er kan een keuze gemaakt worden uit onderstaande relaties

Vader
Moeder
Plusvader
Plusmoeder
Pleegvader
Pleegmoeder
Grootvader
Grootmoeder
Andere

Deze informatie is noodzakelijk om de kandidaat vormeling in een catechesegroep te kunnen indelen.

Hoe meerdere hobby's toevoegen?

Dit kan door naast het veld op de '+' te klikken. De relatie is noodzakelijk om de juiste plaats te kunnen toewijzen.
Een rij te veel aangemaakt dan kan deze verwijderd worden via de rode knop op desbetreffende rij. 

Is er dezelfde hobby op meerdere dagen gelieve deze dan voor elke dag in te geven!

Hobby Titel hobby (voetbal, dans, paardrijden, ....)
Datum Datum in de week (maandag, dinsdag, ...)
Van - Tot Uur van - tot (houd ook rekening met verplaatsingstijden)
Bij het doorsturen van deze registratie gaat u akkoord met de inhoud van de voorbereiding tot het Vormsel en de praktische schikking zoals in de infobrochure en de kalender zijn vermeld. Gegevens kunnen aangepast worden tijdens de knooppuntentocht.

GDPR


H.M. Parochie in Lievegem •